C-4ZON-RF

Urządzenie rozszerzenia stref bezpieczeństwa (4) z nadajnikiem radiowym

C-4ZON-RF jest 4-kanałowym urządzeniem rozszerzającym strefy systemu bezpieczeństwa. Każda ze stref może wykrywać wtargnięcia lub służyć do ochrony 24-godzinnej (przed pożarem, zalaniem itp.). System może mieć do 8 ekspanderów, licząc w sumie 40 stref.

Zastosowanie

  • System bezpieczeństwa
  • Wsparcie dla klawiatury bezpieczeństwa

Cechy

  • 4 konfigurowalne strefy
  • Automatyczna detekcja typu połączenia (podwójna rezystancja końca linii, normalnie zamknięty)

Działanie

C-4ZON-RF zdaje raport stanu wejść okresowo, lub natychmiastowo, gdy stan któregoś z wejść ulegnie zmianie. Każde wejście może również zostać zaprogramowane do sterowania jednym lub więcej wyjściami syste­mu automatyki. C-4ZON-RF działa z klawiaturami bezpieczeństwa OT-16S.

Instalacja

C-4ZON-RF jest montowany podtynkowo w puszkę (60mm) na którą montuje się klawiaturę bezpieczeństwa OT-16S.

Karta techniczna do pobrania