CENTRALSEC

Centrala bezpieczeństwa ośmiostrefowa z wybieraniem numeru

ENTRALSEC jest centralą bezpieczeństwa dla 8 stref z wybieraniem nume­ru stacjonarnego (PSTN). Ilość stref może być zwiększona poprzez zastoso­wanie maksymalnie 8 modułów rozszerzających wejścia, rozmieszczonych po domu, każdy z czterema strefami, co daje w sumie 40 stref. Centrala jest podłączona do magistrali systemu automatyki co pozwala na interakcje pomiędzy systemami. Przeznaczona jest do wykorzystywania w budynkach gdzie potrzebna jest detekcja włamania i ochrona 24h (przed pożarem, zalaniem itp.), niezależnie od inte­gracji z systemem automatyki.

Zastosowanie

  • Ochrona przed włamaniem, zalaniem, dymem, ogniem i wyciekami gazu
  • Integracja systemów bezpieczeństwa i automatyki ONLY.

Cechy

  • Automatyczna ochrona nocą
  • Rozróżnianie potwierdzonego i niepotwierdzonego alarmu włamania
  • Symulacja obecności (wraz z systemem automatyki)
  • Sceny uzbrojenie całkowite, alarm całkowity i alarm nocny
  • Sterowanie automatyką i bezpieczeństwem przez telefon
  • Strefy zaprogramowane fabrycznie z możliwością dowolnej zmiany.
  • Przekaźniki do sterowania zaworami wody i gazu
  • Pamięć 8 numerów telefonu

Działanie

CENTRALSEC jest niezależną centralą bezpieczeństwa zasilaną napięciem 230VAC i baterią 12V. Strefy można konfigurować poprzez komputer PC  podłączony do centrali za pomocą kabla RS232 lub zdalnie przez telefon. Wybieranie numeru pozwala na połączenie z 24-godzinnymi centralami telefonicznymi przez ID kontaktu i/lub z osobami, których numery zapisano w pamięci. Centrala przekazuje wcześniej nagrane wiadomości głosowe. Możliwe jest wykonywanie połączeń do CENTRALSEC i sterowanie funkcjami systemu za pomocą klawiszy w telefonie. Każda czynność użytkownika jest potwierdzona przez wiadomość głosową.

Karta techniczna do pobrania