Bezpieczeństwo

Innowacyjny system alarmowy ONLY:

System alarmowy ONLY pozwala Ci cieszyć się wszystkim funkcjami Twojego domu wiedząc, że zawsze zostaniesz powiadomiony o wszystkich zagrożeniach takich jak: wyciek gazu, zalanie wodą, pożar, uwalniający się dym, albo włamanie. Ponadto umożliwi Ci on sterowanie głównymi funkcjami systemu automatyki z każdego telefonu..

System bezpieczeństwa jest niezależny i może być uzbrojony na noc i rozbrojony rano w pełni automatycznie. Dodatkowo jest w pełni zintegrowany z resztą systemów, co pozwala stworzyć sceny takie jak ‘poza domem’, ‘powrót do domu’ i ‘alarm’, symulować obecność w domu oraz sterować urządzeniami z telefonu. Na przykład, kiedy wychodzisz z domu możesz nacisnąć jeden przycisk na breloczku z kluczami, który uruchomi scenę ‘poza domem’ i automatycznie ustawi Twój dom tak jak to ustaliłeś. Dzięki temu możesz wyłączyć całe oświetlenie, oraz muzykę, zasłonić wszystkie rolety lub pozostawić te w kuchni trochę przysłonięte, a resztę zasłonić całkowicie, wszystko odbywa się automatycznie.

Nawet, kiedy nie ma Cię w domu możesz korzystając z dowolnego telefonu, uzbroić i rozbroić alarm, odciąć gaz, dopływ wody, ogrzewanie, światła, zasłonić, albo odsłonić żaluzje itp. Cała instalacja przypomina konwencjonalny system alarmowy z wydzielonymi strefami. Możesz wykorzystać moduły rozszerzające w całym domu, aby nie martwić się dodatkowym okablowaniem i zwiększyć ilość stref. Adapter GSM można podłączyć z publiczną siecią telefoniczną, co umożliwi kontakt z całodobowym call center oraz innymi telefonami.

Przykłady zastosowań

Alarm napadowy: W wypadku włamania, wysyłane są automatyczne powiadomienia w postaci wiadomości głosowej lub SMSa, informacja może być wysłana nawet do 8 telefonów na raz. Dodatkowo włączana jest syrena. System podwójnej detekcji wyklucza fałszywe alarmy: syrena uruchamiana jest tylko, kiedy dwa czujniki zostaną aktywowane.

Symulacja obecności: Oświetlenie, oraz muzyka zostaną włączone i wyłączone, rolety będą opuszczone lub podnoszone w różnych momentach, tak jakby ktoś był obecny w domu.

Ogień, gaz, woda: Alarm jest uruchomiony w momencie wykrycia przecieku gazu lub wody, pożaru lub dymu. Jeśli czujnik dymu wykryje zagrożenie w nocy, światła automatycznie włączą się, a rolety odsłonią okna umożliwiając dostęp do wszystkich dróg bezpiecznej ucieczki.

Symulacja obecności

Podczas symulacji obecności światła włączają i wyłączają się w różnych pomieszczenia, tak żeby stworzyć wrażenie, że ktoś jest obecny w domu. Rolety będą zasłonięte wieczorem i odsłonięte rano. Jeśli te wydarzenia będą powtarzały się regularnie o tej samej porze nie zniechęci to włamywacza. Wręcz przeciwnie pokaże, że tak naprawdę nie ma nikogo w domu.

Natomiast nasza inteligentna symulacja obecności dodaje zmienną, która modyfikuje czas uruchomienia poszczególnych funkcji. Jest ona wyliczana automatycznie na podstawie astronomicznego wschodu i zachodu słońca. Funkcje uruchamiane są w sposób losowy, żeby stworzyć wrażenie, że ktoś przebywa w środku. Na przykład światła w salonie zostaną włączone od 0 do 60 minuty po wschodzie słońca i pozostaną włączone przez 120 do 240 minut. Rolety odsłonią się pomiędzy 0 a 60 minutą po wschodzie słońce, ale nie wcześniej niż o 7 rano.

Wszystkie ustawienia można łatwo modyfikować używając aplikacji. Wszystkie algorytmy są już napisane i gotowe do użycia, sam decydujesz, które urządzenia i funkcje chcesz umieścić w symulacji obecności. Poza bramką IP, nie wymaga to żadnego dodatkowego sprzętu, albo systemu alarmowego. Jednakże system alarmowy zapewni dodatkowe funkcje opisane w innym akapicie.