D-FTC2E

Adapter magistrala automatyki - Ethernet

D-FTC2E jest modułem tworzącym połączenie magistrali automatyki do sieci lokalnej pozwalając na zdalną wizualizację i kontrolę wszystkich produktów ONLY. Może zostać podłączony do routera 10/100 lub switch’a przez przewód RJ45.

Zastosowanie

  • Podłączanie magistrali do sieci LAN
  • Sterowanie i wizualizacja przez Internet

Cechy

  • Zapewnia funkcje Bramy dla wszystkich modułów ONLY
  • Zapewnia aktualną listę modułów ONLY
  • Zapewnia aktualny  stan wszystkich wyjść dla natychmiastowej odpowiedzi
  • Zapewnia znacznie prostszy protokół komunikacji dla aplikacji na urządzenia mobilne
  • Cała komunikacja jest kodowana

Działanie

D-FTC2E pozwala na podłączenie magistrali automatyki ONLY do sieci
lokalnej LAN, przesyłając odpowiednie polecenia do wizualizacji i sterowania systemów ONLY. Moduły komunikujące się z nim muszą być wcześniej zarejestrowane, w celu przypisania kodu w momencie instalacji. Wszystkie polecenia są kodowane dla bezpieczeństwa  i prywatności użytkownika. Magistrala posiada potencjał różny od zera.

APLIKACJE

Aplikację dla urządzeń przenośnych Apple pobiera się z App Store:

Aplikację dla urządzeń przenośnych Android pobiera się z Google Play:

Karta techniczna do pobrania