C-2OUT

Kontroler wł/wył 2x10A

C-2OUT jest podtynkowym kontrolerem niezależnie włączającym lub wyłączającym każde z dwu wyjść przekaźnikowych o obciążalności 10A. Do wyjść można podłączyć dowolne obciążenie zasilane napięciem 230VAC. Komendy wł/wył są wydawane z poziomu dowolnego panelu dotykowego OT-xS. C-2OUT jest przeznaczony do załączania lamp, styczników, systemu nawadniania i innych obciążeń zasilanych napięciem 230VAC. Moduł ten nie powinien być używany do załączania obciążeń zabezpieczonych wyłącznikiem nadprądowym o prądzie znamionowym wyższym niż 10A, cosΦ=1. Dla odbiorników o innym charakterze należy sprawdzić dopuszczalne obciążenie w specyfikacji przekaźników (Omron G6CK-1117US).

Sterowanie oświetleniem

  • Załączanie elektrozaworów 230VAC
  • Załączanie obciążeń o charakterze indukcyjnym   pojemnościowym i rezystancyjnym
  • Sterowanie przekaźnikami
  • Sterowanie stycznikami
  • Sterowanie pompą ciepła

Cechy

  • Włączanie/wyłączanie dwóch bistabilnych przekaźników o obciążalno­ści 10A każdy
  • Sterowanie lokalne nawet bez użycia magistrali
  • Obsługiwane komendy: włącz/wyłącz, włącz, wyłącz, regulator czaso­wy, opóźnienie i scena zależnie od modułów sterujących
  • Diody statusu LED
  • Złączki na panele i przyciski

Obsługa

C-2OUT załącza fazę na dwa niezależne wyjścia. Każde z nich może być sterowane niezależnie lub grupami przez maksymalnie 14 różnych przycisków podłączonych do instalacji.
Panele dotykowe mogą być użyte do lokalnego sterowania i/lub zdalnego sterowania dowolnymi wyjściami w instalacji.

Karta techniczna do pobrania