D-BUSDRV

Sterownik magistrali automatyki

Moduł zasilania dla magistrali automatyki. Pozwala na zasilenie do 50 modułów automatyki ONLY. Dla większych instalacji konieczne jest podzielenie na segmenty po maksymalnie 50 modułów z wykorzystanie modułu sprzężenia magistral BUSCPL.

Zastosowanie

  • Instalacja automatyki ONLY

Cechy

  • Zasila magistralę do 50 modułów automatyki
  • Dzięki baterii pozwala na przechowywanie daty i godziny do 16 godzin
  • Pozwala na używanie poleceń “Zapisz” i “Reset”

Działanie

Napięcie magistrali jest o ok. 24V wyższe niż przewodu neutralnego

Ważne uwagi

  1. Należy używać jednego modułu D-BUSDRV na instalację.
  2. Napięcie na magistrali jest o 24V wyższe od napięcia na przewodzie neutralnym, gdy nie są zainstalowane żadne moduły.
  3. Po podłączeniu nowego modułu do magistrali następuje spadek napięcia wysokości 150mV do 200mV. Po podłączeniu ok. 30 modułów napięcie na magistrali może spaść do 20VDC.
  4. Minimalne napięcie gwarantujące działanie magistrali to 10VDC.
  5. Maksymalna liczba modułów w jednej magistrali to 50. W celu zwięk­szenia ilości modułów należy zastosować urządzenie sprzężenia magi­strali D-BUSCPL.
  6. Podczas mierzenia napięcia na magistrali należy zachować środ­ki ostrożności jak przy pomiarze linii aktywnej. Magistrala jest linią aktywną.
Karta techniczna do pobrania