OT-4S-Gx

Panel dotykowy 4-klawiszowy (oświetlenie)

OT-4S jest panelem z czterema podświetlanymi klawiszami dotykowymi. Słu­ży głównie do sterowania oświetleniem.

Zastosowanie

Sterowanie dowolnym wyjściem lub grupą wyjść

Cechy

4-klawiszowy panel dotykowy może być skonfigurowany do wysyłania następujących komend: włącz/wyłącz, włącz, wyłącz, regulator czasowy, opóźnienie i scena

Działanie

OT-4S posiada 4 podświetlane klawisze z czujnikami dotyku. Każdy czujnik może być skonfigurowany do wysyłania dowolnej komendy. Klawisze podczas dotknię­cia wydają ciche kliknięcie i podświetlają się.
Po 10 sekundach podświetle­nie wyłącza się. OT-4S na dolnej krawędzi posiada przycisk programujący.

Karta techniczna do pobrania